брачно и семейно консултиране психолог Петя Георгиева
Брачно и семейно консултиране

Полезно е, когато: 

Двамата преживявате криза и не сте сигурни дали можете да продължите заедно…

Вашите отношения са деструктивни и носят негативни емоции…

Конфликтите между вас са ежедневие…

Имате затруднения в комуникацията или имате усещането, че говорите на различни езици…

Изпитвате отчуждение по между си…

Родители сте и сте преживели или в момента преживявате развод/раздяла…

Каква е целта на този тип консултиранебрачно консултиране, семейно консултиране, Петя Георгиева, психолог

Този тип консултиране помага на двамата партньори:

Да подобрят комуникацията си и да развият по-успешни комуникативни умения;

Да възстановят близостта по между си;

Да разберат и дефинират ролите и отговорностите на всеки един от партньорите;

Да се свържат по-добре на всяко едно от нивата – интимно, интелектуално и духовно;

Да поддържат здравословни граници по между си и да не губят себе си във връзката с другия;

Да изградят и развият доверие и взаимно уважение спрямо нуждите и потребностите на другия;

Да не позволяват на негативния минал опит да влияе на сегашните им отношения;

Да развият умения за ефективно решаване на проблеми заедно.

 

Spread the love