Криза

Кризите са естествена част от живота ни. Те се случват, когато човек се сблъсква с неочаквана, непредвидена, опасна или друга стресова ситуация, за която обичайните механизми за решаване на проблема, са неуспешни. Началото на всяка криза е свързано с отключващо събитие или промяна в обичайния ритъм на живот в степен, надхвърляща способността ни  да се приспособим по обичайния начин. Кризата настъпва, когато предизвикващо сериозен стрес житейско събитие надхвърля способността на индивида да се справя ефективно. Това отключващо събитие обикновено се възприема като сериозна заплаха за сигурността и физическото оцеляване на индивида или на любими хора, или внезапна и заплашваща промяна в социалната позиция и/или обкръжение на индивида.

Кризисна интервенция

Кризисната интервенция е набор от техники, целящи да помогнат на човек в криза, за да получи той отново усещането за контрол върху живота си. Кризисната интервенция е различна от психологическото консултиране. Продължителността й  е по-малка от тази на стандартното психологическо консултиране, интервенциите са еднократни или най-много няколкократни.

стресова ситуация, криза
Photo credit: Ajurweda

 Полезно е, когато:

Преживявате нова, непозната до сега ситуация или криза и не знаете как да се справите…

Начините, по които до момента сте се справяли с трудности, не ви помагат…

Изпитвате определена заплаха на физическо, емоционално, социално или друго ниво…

Искате да имате изградена стратегия за справяне в подобни ситуации и вбъдеще.

Каква е целта на този тип консултиране:

кризисна ситуация, домино
Photo credit: Economic.bg

Този тип консултиране помага:

Да се облекчат симптомите;

Да се мобилизират и развият собствените умения за справяне;

Да се повиши способността за справяне и в бъдеще

Възстановяване на предишното ниво на функциониране на клиента;

Идентифициране факторите довели до кризата;

Набелязване и предлагане на лечебни мерки;

Помагане на клиента да свърже настоящето стресиращо събитие с минал жизнен опит;

 

Spread the love