нещастна съм, загубил пътя, Мотивация, личностно развитие и усъвършенстване, Петя Георгиева психолог, Пловдив

Полезно е, когато:

Загубили сте своята посока, цел и смисъл…

Искате някаква промяна, но не сте сигурни точно каква или пък не знаете как да я постигнете…

Изгубили сте своята яснота и не знаете по кой път да поемете…

Не знаете с какво да се занимавате и какво да работите…

Искате да подобрите своя живот, но не знаете откъде да започнете…

Каква е целта на този тип консултиране:щастие, щастлив човек, Мотивация, личностно развитие и усъвършенстване, Петя Георгиева, психология, Пловдив, консултиране

Да ви помогне да разберете и опознаете по-добре себе си;

Да ви насочи към дейности и занимания, които да ви носят удовлетвореност;

Да имате вътрешна яснота;

Да изградите и следвате целите, които самите вие искате да постигнете;

Да откриете своята мисия.

Spread the love