semeino konsultirane, psiholog, couple counselling

Кога и защо да се обърнем към психолог?

Като начало, бих искала да обърна внимание на един доскоро широко разпространен мит, че към психолог могат да се обръщат само хора с тежки емоционални травми, проблеми или психически нестабилни и неуравновесени хора. Всъщност психологът е специалист, който, за разлика от психиатъра, не работи с хора с психически разстройства, а с психически здрави хора. Също така, психологът не предписва лекарства, не извършва медикаментозно лечение. Той използва други методи и подходи в зависимост от сферата/областта, в която е избрал да специализира или школата/парадигмата, с която е избрал да работи.

Консултацията с психолог и психологическата подкрепа имат за цел да помогнат на клиента да опознае по-добре себе си, да осъзнае своята свобода и собствени възможности, да се мобилизира за поемане на отговорност за това, което се случва с него. Такава помощ би могла да се потърси, когато:

 • Човек се намира в затруднена ситуация, която поражда у него усещания като раздразнение, страх, тъга, болка, гняв и др. и не открива начин как да излезне от тази ситуация;
 • Човек усеща, че „буксува на едно място“, „не може да изплува“, повтаря се един и същи сценарий в живота му и/или в отношенията с другите;
 • Когато многократно се е допитвал до своите най-близки хора и приятели, но това в крайна сметка не дава резултат и така желаното подобрение в дългосрочен план не се случва;
 • Когато многократно човек изпада в едни и същи ситуации, случват се едни и същи неудовлетворяващи или дори причиняващи емоционална болка резултати и всичко е сякаш като „омаьосан кръг“, от който изглежда, че няма изход;
 • Клиентът желае да развие и усъвършенства себе си, да върне щастието и хармонията в живота си;
 • Изпитва затруднение да открие собствените си възможности, иска да повиши капацитета си за справяне, да се мобилизира и поеме управлението на живота си, да изгради умения за справяне с ограничаващите вярвания.

Кога психологът НЕ може да помогне:

 • Когато искате да получите моментално решение на всичките си затруднения още на първата сесия;
 • Когато се обръщате към психолог, за да променяте някой друг;
 • Когато самите вие не желаете да помогнете на себе си;
 • Когато искате да си тръгнете с готова „рецепта“ или инструкция за щастлив живот по-нататък;
 • Когато очаквате, че промяната ще настъпи без полагане на старание/усилие от ваша страна;
 • Когато не искате да живеете пълноценно и щастливо.

В процеса на психологическото консултиране се идентифицират несъзнаваните изтласкани конфликти, елиминират се или се редуцират ирационалните вярвания и убеждения. По този начин се постига независимост, самонасочване и балансирано мислене. Клиентът  достига до важни за него осъзнавания, равносметки, изводи. В зависимост от подхода си, психологът създава подкрепяща, защитена, неутрална и лишена от критика и осъждане атмосфера на работа.

Защо да се обърнете към психолог?

Преди всичко, защото това означава, че полагате грижа за себе си, цените достатъчно себе си и не допускате да живеете живота си по болезнен или неудовлетворяващ за вас начин. Защото животът е прекалено кратък, за да го живеете с мъка, болка, нещастие или неудовлетвореност в определена област. Защото да потърсиш помощ не е признак на слабост или на неспособност, а признак на любов, сила и самоуважение, на желанието да промените това, което вече отлично знаете, че не работи за вас.

Повече за моята работа и как мога да съм ви полезна, ще откриете тук.

 

Кога и защо да се обърнем към психолог?
Spread the love

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.