efektivnost, upravlenie na vremeto

Колко ефективно използвате времето си?

Попълнете таблицата за оценка на ефективността, с която използвате времето си, като поставите отметка в съответното квадратче, което се отнася за Вас. Бъдете възможно най-искрени при отговорите си.

Често Понякога Рядко
1. Правите ли си дневен график на задачи?
2. Приоритизирате ли ежедневните си задачи, започвайки от най-важните?
3. Завършвате ли всички ежедневни задачи навреме?
4. Редовно ли актуализирате списъка с лични и професионални цели?
5. Бюрото Ви чисто и подредено ли е?
6. Подреждате ли нещата си на точно определено място?
7. Справяте ли се успешно с прекъсванията по време на работа?
8. Успявате ли да намирате лесно документи, които не са на мястото си?
9. Отделяте ли си ежедневно кратко време, в което да работите необезпокоявани?
10. Фокусирате ли се повече върху предотвратяване на евентуални проблеми, отколкото върху намиране на начин за справянето с тях?
11. Използвате ли максимално ефективно времето си?
12. Остава ли Ви свободно време непосредствено преди крайния срок на дадена задача?
13. Идвате ли точно на време за срещи?
14. Когато някой Ви прекъсне, успявате ли да се върнете към работния процес, без да губите инерция?
15. Успявате ли да си починете през свободното си време, без да мислите за работа?
16. Започвате ли и завършвате ли проектите си на време?
17. Игнорирате ли разсейващи фактори (например мобилен телефон) когато сте ангажирани с работа?
18. Успявате ли да свършите голяма част от ежедневните си задачи в пиковите периоди на деня си (времето през деня, в което сте най-продуктивни)?

 

Въпросите, на които сте отбелязали „често„, са добрите навици, които трябва да разглеждате като истински силни страни. А кои сте отбелязали с  „рядко“ или „понякога„? Как бихте могли да подобрите това?

 

Тест: колко ефективно използвате времето си?
Spread the love

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.